Teekkaritorvien 50-vuotishistoria

Teekkaritorvien 50-vuotisjuhlakonsertin yhteydessä 14.11.2020 julkaistiin Teekkaritorvista kertova historiateos, nimeltään Olet mitä soitat – 50 vuotta Teekkaritorvia. Teos on kovakantinen, noin 160-sivuinen torvimainen eepos. Värikkäästi kerrottu ja perusteellisesti tutkittu teos kertoo Teekkaritorvista kaiken oleellisen ja vielä enemmänkin. Faktojen lisäksi historia avaa orkesterissa vuosien saatossa toimineiden satojen musiikinharrastajien muistoja ja kokemuksia, sekä peilaa pitkäaikaisen toimijan kollektiivisen torvisielunelämän kautta oululaista musiikkielämää ja opiskelijakulttuuria.

Historian voi tilata osoitteesta https://teekkaritorvet.tapahtumiin.fi/fi/. Teos on mahdollista noutaa Oulusta tai tilata postitse suoraan kotiin. Teekkaritorvien harjoitukset ovat koronarajoitusten mukaisesti tauolla, joten noudon valinneiden kanssa sovitaan erikseen noutoaika ja -paikka.

Toivotamme riemukkaita lukuhetkiä!

Olet mitä soitat –
50 vuotta Teekkaritorvia

Tiivistelmä teoksen esipuheesta:

Pidät (toivottavasti pian) käsissäsi teosta, johon on koottu Pohjois-Suomen ainoan opiskelijapuhallinorkesterin 50-vuotinen historia. Jo useamman vuoden ajan teekkaritorvien nykyisten ja entisten soittajien kesken on pohdittu, pitäisikö Teekkaritorvien pitkää historiaa jollain tavalla kootusti tallentaa. Keskusteluissa nousi esille useita erilaisia vaihtoehtoja, kuten videodokumentti tai laaja, Teekkaritorvien historiaa käsittelevä nettisivusto. Pysyvimmäksi ja jossain määrin juhlavimmaksi vaihtoehdoksi todettiin lopulta perinteinen painettu historiateos.

Mikä on merkittävin hetki Teekkaritorvien historiassa ja onko orkesterin historiassa nähtävissä niin sanottua “kultaista kautta”? Luultavasti parasta aikaa Teekkaritorvissa on ollut juuri se, jolloin kukin soittaja itse on osallistunut orkesterin toimintaan. Riittävän etäisyyden ja objektiivisuuden saavuttamiseksi teoksen toteuttajaksi haluttiin orkesterin ulkopuolinen tekijä, joksi valikoitui FM Juha Huttula. Hänen tehtäväkseen tuli kiteyttää keskeisimmät vaiheet orkesterin 50-vuotisessa historiassa faktatietoon pohjautuen mutta kuitenkin sopivan torvihenkisesti – ei mikään ihan helpoin nakki, mutta Juha suoriutui mainiosti!

Orkesteri on historiansa eri vaiheissa taltioinut tekemisiään hyvin vaihtelevissa määrin. Kirjallista aineistoa täydentämään tehtiin kymmeniä eri aikoina orkesterissa vaikuttaneiden henkilöiden haastatteluja ympäri Suomea sekä etäyhteyden kautta myös ulkomaille asti. Kaikilla entisillä soittajilla on ollut myös mahdollista jakaa muistonsa erilaisten kyselyjen kautta. Kaikkia niitä satoja haastattelujen ja kyselyjen kautta saapuneita hauskoja hetkiä ja sattumuksia ei ole saatu mahdutettua yksiin kansiin, mutta ne ovat paitsi tuoneet toimituskunnalle työn keskelle toivottuja hilpeitä hetkiä, myös mahdollistaneet moniäänisen kuvauksen toteutumisen.

Jos olet joskus soittanut Teekkaritorvissa ja ollut osa suurta torviperhettä, löydät historiateoksesta varmastikin paljon tuttua ja turvaisaa. Jos taas Teekkaritorvet ei ole sinulle aikaisemmin sanonut paljoakaan, saat nyt ainutlaatuisen mahdollisuuden sukeltaa maailman parhaan oululaisen opiskelijapuhallinorkesterin sielunelämään. 

Aleksi Postila, Teekkaritorvet ry:n puheenjohtaja
Heikki Niemi, historiatyöryhmän puheenjohtaja